Biobud Inwestycje

Biobud Inwestycje Piotr Schabikowski Spółka Komandytowo-Akcyjna

42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad
68.20.Z- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
43.1.Z – Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

O spółce

Biobud Inwestycje Piotr Schabikowski Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w:

 

Adres: Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica powiat Oleśnica, woj. dolnośląskie
NIP: 911-204-22-09
REGON: 
521435714
kapitał zakładowy wynosi: 50.000 zł

 

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000958546 przez [sąd rejestrowy]

 

 

Ważne linki

Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce: LINK
Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce: LINK
Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy: LINK
Regulamin Rejestru akcjonariuszy: LINK

Kontakt

Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami:

Telefon: 71-314-94-89
Adres: Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica
Adres E-mail: biobudinwestycje@biobud.pl